You are currently viewing מגזין הבלוק: עיצוב פנים מינימליסטי בשרון | דורית סלע אדריכלים

מגזין הבלוק: עיצוב פנים מינימליסטי בשרון | דורית סלע אדריכלים

משפחה המורכבת מזוג הורים וארבעת ילדיהם, ביקשה לשכור את שירותיה של מעצבת הפנים דורית סלע, ומגזין הבלוק מפרסם את התוצאות שהצליחה להשיג סלע, למרות הקשיים התכנוניים של המקום.

הבית שהיה צמוד לבית השכן, בנוסף להיותו חלק מבית דו-משפחתי, והעובדה שנבנה על תכסית המגרש, היוו כולם אתגרים עמם התמודדה דורית סלע.

עיצוב מאתגר | צילום: עודד סמדר

“החזית האחורית פתוחה לכיוון החצר. המטבח נסתר מהחלל הציבורי, אך הוא פתוח ומאוורר, ופונה לכיוון הבריכה”, אומרת סלע. “האזור הזה קיבל הרבה תשומת לב, משום שהוא מהווה עבור המשפחה ציר מרכזי יותר אפילו מהסלון”.

הסלון, החצר והמטבח הנסתר | צילום: עודד סמדר

על העיצוב של חדר השינה מספרת דורית סלע: “הדלתות לסוויטת השינה של בני הזוג ולשירותי האורחים תוכננו בגוון אפס ונצבעו בגוון ניטרלי. בצורה זו הן נסתרות מהעין ומותירות את החלל פתוח ונקי”.

גוון אפס ניטרלי | צילום: עודד סמדר

Rate this post

כתיבת תגובה