You are currently viewing מגזין את: “דורית סלע מנסה להחדיר רכות ותנועה בעיצובים שלה”

מגזין את: “דורית סלע מנסה להחדיר רכות ותנועה בעיצובים שלה”

דורית סלע, אשר פתחה משרד אדריכלים לאחר שנים שעסקה בעיצוב פנים, מעידה על העבודות שלה שהן מאופיינות ברכות נשית שלפעמים לא ניתן למצוא אצל אדריכלים זכרים. הנשיות מתבטאת בהכנסת אלמנטים רכים, צנועים, עגולים ובהירים. 

צילום: אורי אקרמן

דורית סלע למגזין את: “קשה להסביר, אבל אני נוטה לזהות אם העיצוב הוא של אדריכל או של אדריכלית. זה כמובן לא גורף, אבל יש משהו שאפתני יותר ואף מגלומני בתכנון גברי, ולדעתי נשים צנועות יותר ופחות מבקשות להבליט ולפאר את עצמן. אצלי הטאץ’ הנשי מתבטא בניסיון להחדיר רכות ותנועה לעיצוב, וכן צורות מעוגלות ואורגניות השוברות את הקווים הישרים”.

Rate this post

כתיבת תגובה