You are currently viewing “הדירה עמדה נטושה, כך היא נראית היום בזכות דורית סלע” | מתוך וואלה

“הדירה עמדה נטושה, כך היא נראית היום בזכות דורית סלע” | מתוך וואלה

בכתבה שפורסמה באתר ‘וואלה!’ מתוארת דירה שעברה לאחרונה מהפך בזכות דורית סלע, שעיצבה עבור הלקוח את הדירה החמישית בחייו.

Rate this post

כתיבת תגובה